OFERTA

BHP-ELEKTRO oferuje kompleksowa obsługę firm w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ochrony przeciwpożarowej
 • ochrony środowiska
 • obsługa kadrowa

Oferujemy między innymi:

 • doradztwo w zakresie BHP i ochrony PPOŻ.;
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, opracowywanie dokumentów wypadkowych;
 • prowadzenie odpowiednich rejestrów w zakresie BHP, PPOŻ, ochrony środowiska i kadr;
 • sporządzanie analiz BHP;
 • reprezentowanie klienta podczas kontroli PIP, PIS, ISP i innych wg potrzeb klienta;
 • pełny zakres szkolenia pracowników w zakresie BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy;
 • sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • pozostałe nie wymienione potrzeby w/w zakresie.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę z długoletnim doświadczeniem na rynku pracy oraz zapewniamy solidne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Outsourcing spraw bhp

(z ang.- długoterminowe zlecenie pełnienia pewnych funkcji ze sfery działalności organizacji przez firmę zewnętrzną, które pozwala swojej organizacji skoncentrować się na podstawowej działalności).
Decyzja o przekazaniu prowadzenia spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podmiotowi zewnętrznemu nie jest dziś tylko sposobem na obniżenie kosztów, ale świadomym i strategicznym wyborem sposobu funkcjonowania firmy.

Dlaczego warto wybrać outsourcing spraw bhp ?

 • redukcja kosztów dla firmy nawet do 40 %,
 • przeznaczenie uwolnionych zasobów na inne cele,
 • podział ryzyka z usługodawcą,
 • możliwość objęcia profesjonalną obsługą nawet małych firm kilku- osobowych.

Jak wykonujemy zadania w ramach outsourcingu ?

Po podpisaniu umowy o współpracy przejmujemy NATYCHMIAST od Państwa wszelkie zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a w tym między innymi:

 • prowadzimy instruktaż nowo zatrudnianych pracowników,
 • sporządzamy analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • na bieżąco informujemy pracodawcę o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • przeprowadzamy kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, i higieny pracy, i przepisów PPOŻ przez pracowników, prowadzimy rejestry i gromadzimy dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, chorób zawodowych i badań środowiska pracy.

Działamy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 Września 1997r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz.704).